About Us
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

A complimentary partnership is formed: Chef Zachary O'Toole is a classically trained French chef, having received his degree at Le Cordon Bleu. He quickly became an influential part of the Philadelphia restaurant scene and fell in love with working with only the freshest, highest quality of ingredients. Collette Pullion, whose tenure has centered around event sales, restaurant management & drink pairings in both Philadelphia & Nashville is no stranger to the culinary scene either. Combined, this duo has over 25 years of experience in the hospitality industry and is excited to be showcasing their talents in this new venture.

EST. 2018
We Cater Too!
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
Recently engaged?! Looking for a food truck to personalize your special event or corporate outing? Fill out a catering request below. We look forward to planning with you!
...................................................................................
Bad Mother Shuckers 2018-2021  Β·  Philadelphia, PA  Β·  267-709-5993